Om Annan Musik

Vill du uppleva annorlunda musikupplevelser i Norrköping?

Annan Musik är:
– En förening som hejdlöst går över gränserna inom den moderna musiken.
– En förening som vill vara mer än en konsertarrangör.
– En förening som erbjuder modern improviserad musik, nutida tonsatt musik, experimentell musik; Musik som vidgar horizonter.
– En förening som blandar olika uttrycksformer för ögat-örat-själen.

Är du intresserad av vad som händer inom vår samtida musik? Vad kreativa musiker och tonsättare sysslar med idag? Ja! I så fall är vi säkra på att föreningen ANNAN MUSIK är rätt forum för dig i Norrköping.

Styrelsen: Roger Bergner, Lars Jonsson, Samuel Edvardsson, Kristoffer Westin och Magnus Alexanderson

Kontakt:

Artister ombeds skicka sina förslag till:
Artists are requested to send their proposals to:

artistproposals@annanmusik.se

Föreningen Annan Musik
c/o Roger Bergner
Generalsgatan 72
602 31 Norrköping

E-post: info@annanmusik.se

Samarbetspartners / Bidragsgivare:


Comments are closed.