Hoppa till innehåll

2024

  Lördag 20 april, 2024, kl 15.00. Norrköpings konstmuseum, Harlekinen.

  ENSEMBLE LIPPARELLA

  Kerstin Frödin blockflöjter, Anna Lindal barockviolin, Louise Agnani gamba, Peter Söderberg luta

  Tidig Musik från 1948 – Musik av Josef Matthias Hauer och John Cage.

  Josef Matthias Hauer och John Cage kan framstå som varandras motpoler estetiskt. Hauer höll under den senare fasen i sitt skapande fast vid samma kompositionsmetod, där de tolv tonerna utgjorde musikens centrala innehåll. Musiken har berövats nästan alla traditionella variabler som klangfärg, dynamik, rytmik, och enbart en förändring av det tonala innehållet återstår. För Cage däremot kunde alla sorters ljud ingå i musiken. Han skapade små musikaliska celler, ackord eller melodiska fragment, som ständigt återkommer i nya kombinationer. Han uppfann ständigt nya principer för sitt komponerande. Men det finns anknytningspunkter i musiken hos dessa båda från slutet av 1940-talet, som vi har valt ut till detta program. Det handlar om en långt driven reduktion av de musikaliska medlen. Det tar sig visserligen helt olika uttryck i verken hos Hauer och Cage, men kanske också vittnar om ett visst släktskap.

  Entré: 100 kr Medlemmar fri entré. Medlemskap Annan Musik 200 kr

  Med stöd av Statens Kulturråd, Norrköpings kommun, och i samarbete med Folkuniversitetet

  _______________________________________________________________________________________________

  Lördag 16 mars, 2024, kl 15.00. Norrköpings konstmuseum, Harlekinen.

  KOMMUN

  Finn Loxbo-akustisk gitarr, Ryan Packard-slagverk, Lisa Ullén-flygel, Vilhelm Bromander-bas

  Kommun utgår från Finn Loxbos kompositioner. Musiken tar avstamp i ett kollektivt improviserande av fraser som uppstår fördelade över akustisk stålsträngad gitarr, flygel, kontrabas och slagverk i ett gemensamt meningsskapande där varje insats och ljud utgör en bärande utsmyckning.

  En recensent har poetiskt beskrivit musiken: ”Här skapas en situation av intensivt fokus, som löser upp individuella identiteter till en kollektiv ljudvärld av resolut klarhet. Musiken förblir en mejslad, glänsande skönhet, en prekär samling av rytmiskt medberoende som gör att den försvinner i ögonblicket för sin ankomst. Att lyssna både framkallar och förskjuter våra minnen.”

  Entré: 100 kr  Medlemmar fri entré. Medlemskap Annan Musik 200 kr

  Med stöd av Statens Kulturråd, Norrköpings kommun, och i samarbete med Folkuniversitetet

  _______________________________________________________________________________________________

  Säsongspremiär!

  Lördag 27 januari, 2024, kl 15.00.  Norrköpings konstmuseum, Harlekinen

  TRIO NORNA”Nya tongångar – då och nu”

  Lina Samuelsson – violin, Ester Forsberg – viola och Rebecka Lagman – cello

  Program:

  A. Manghi Forsberg – Kali’s Daughters (2019)

  A. Manghi Forsberg – Stjärnorna speglas (2022)

  K. Saariaho – Cloud trio for strings (2009)

  L. v Beethoven – Stråktrio i G-dur (1797-98)

  Norna är en ung stråktrio som bildades under 2020 och består av Lina Samuelsson, Ester Forsberg och Rebecka Lagman. I november 2020 hade gruppen premiär för sitt första konsertprogram Jean med musik av Cras, Françaix och Sibelius, och därefter har de fortsatt konsertera flitigt tillsammans. De gör regelbundet konserter i svenska kyrkans regi, har turnerat i äldrevården samt framträtt på Kungl. Operan.

  Entré: 100 kr  Medlemmar fri entré. Medlemskap Annan Musik 200 kr

  Med stöd av Statens Kulturråd, Norrköpings kommun, och i samarbete med Folkuniversitetet

  OBS, vi har övriga program för våren bokade. Båda är på Norrköpings konstmuseum:

  Lördag 16 mars kl 15: Akustisk improvisation med Kommun, som består av Finn Loxbo – Akustisk gitarr, Ryan Packard – Slagverk, Lisa Ullén – Flygel, Vilhelm Bromander – Bas

  Lördag 20 april kl 15: Ny musik och lite Tidig, med Ensemble Lipparella, som består av Anna Lindal – barockviolin, Kerstin Frödin – blockflöjt, Louise Agnani – basgamba, Peter Söderberg – luta.